AUTUMN IN THE VINEYARDS OF ISRAEL

FALL 2015

Sadot Vineyard in Autumn
Sadot Vineyard in Autumn
Maresha Vineyard in Autumn
Maresha Vineyard in Autumn
Tzuba Vineyard in Autumn
Tzuba Vineyard in Autumn
Tzuba Vineyard in Autumn
Tzuba Vineyard in Autumn
Carmel Foothiils at  Sadot Winery
Carmel Foothiils at Sadot Winery